SIA bei svh24.de


1 2 3 ... 5 ... 9 ... 17 ... 33 ... 90
 
Block, 69 x 98 mm, coarse Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, coarse Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, fine Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, fine Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (1,20 € / 1 Stck.)

  12,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, fine Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, fine Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, fine Ser7991 weich Block, 69 x 98 mm, fine Ser7991 weich
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, medium Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, medium Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, medium Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, medium Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (1,20 € / 1 Stck.)

  12,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, medium Ser7991 weich Block, 69 x 98 mm, medium Ser7991 weich
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, superfine Ser7990 hart Block, 69 x 98 mm, superfine Ser7990 hart
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, superfine Ser7991 weich Block, 69 x 98 mm, superfine Ser7991 weich
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Block, 69 x 98 mm, ultrafine Ser7991 weich Block, 69 x 98 mm, ultrafine Ser7991 weich
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 10 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  9,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,90 € / 1 Stck.)

  45,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  30,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P100 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1000 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1000 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,80 € / 1 Stck.)

  40,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  30,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P120 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1200 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1200 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,80 € / 1 Stck.)

  40,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  30,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P150 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1500 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P1500 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P180 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P2000 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P2000 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P220 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P240 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P2500 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P2500 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P280 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P320 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P360 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P360 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P40 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P40 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  17,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P40 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P40 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,60 € / 1 Stck.)

  40,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1748 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1748
 
 

Lieferzeit: 7-10 Werktage

Inhalt: 500 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  300,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser2915 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser2915
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,30 € / 1 Stck.)

  32,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser2951 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P400 Ser2951
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 25 Stück (1,70 € / 1 Stck.)

  42,50 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P500 Ser1913 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P500 Ser1913
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 50 Stück (0,70 € / 1 Stck.)

  35,00 € inkl 19% Mwst

Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P500 Ser1960 Bogen - Standardbogen, 230 x 280 mm, P500 Ser1960
 
 

Lieferzeit: 4-5 Werktage

Inhalt: 100 Stück (0,60 € / 1 Stck.)

  60,00 € inkl 19% Mwst


1 2 3 ... 5 ... 9 ... 17 ... 33 ... 90
 
 

Schleifmittel von SIA: Premiumqualität, die die Welt eroberte

Das Unternehmen SIA Abrasives ist ein weltweit führender Hersteller von Schleifsystemen zur Bearbeitung von Oberflächen jeglicher Art. Der Unternehmensstammsitz liegt in Frauenfeld in der Schweiz. Bereits seit 1875 werden am Hauptsitz Schleifmittel entwickelt, produziert und vertrieben. Über 90 Prozent der Fertigerzeugnisse werden in rund 80 Länder exportiert. Die Firma ist in Europa und Übersee mit eigenen Ländervertretungen und weltweit mit Exklusivvertretungen präsent. Seit 2008 gehört das Unternehmen zur Bosch-Gruppe. Die Erfolgsgeschichte von SIA begann 1875 mit der Produktion von Schmirgelpapier und Schmirgeltuch. Heute verfügt das Unternehmen über die weltweit modernste Anlage zur Herstellung von flexiblen Schleiflösungen. Hightechprozesssteuerungen sowie lasergesteuerte und ultraschallgesteuerte Kontrollinstrumente und Messinstrumente überwachen im Produktionsprozess über 1.000 Parameter, damit alle Schleifmittel stets in der gleichen hohen Qualität auf den Markt kommen.

Schleifmittel von SIA für jedes Material und jeden Einsatzzweck

SIA bietet ein umfassendes Produktprogramm an innovativen Schleiflösungen für jeden Werkstoff und jeden Einsatz in Industrie und Handwerk. Die Schleifmittel werden in unterschiedlichsten Formen angeboten. Das Sortiment reicht von klassischen flexiblen Schleifmitteln über Feinschleifmittel und Vliesschleifmitteln bis hin zu Schaumstoffschleifmitteln. Mit der fachgerechten Anwendung einer Schleiflösung des Schweizer Schleifmittelspezialisten kommt die Schönheit eines Werkstoffes erst richtig zur Geltung. So zeigt zum Beispiel erst geschliffenes Holz seine charakteristische Färbung und Maserung. Der letzte Schliff lässt Metall in höchster Vollendung glänzen oder garantiert bei Brillengläsern eine optimale Sehschärfe. Ob Acrylglas, Gummi, HDF-Platten, Lack oder Verbundwerkstoff, es gibt fast kein Material, das nicht mit einem SIA-Produkt behandelt werden kann. Im Leistungsspektrum befinden sich Schleiflösungen für den Handschliff und Handmaschinenschliff sowie den stationären Bandschliff und Maschinenschliff.

Schleifmittel von SIA und anderen Premiummarken bei svh24.de

So vielfältig wie die Schleifanwendungen, so nahezu unbegrenzt sind auch die Konfektionsformen der Schleifmittel. Ob Abschleifen, Feinschleifen, Polieren, Strukturieren oder Micro-Finish, SIA hat für jeden Arbeitsschritt die passende Schleifmittelform im Angebot. So finden Sie zum Beispiel Schleifpapier Rollen, Schleifbänder und Schleifbogen genauso wie Schleifscheiben oder Lamellenschleifer. Wenn Sie für Ihre Schleifmaschine oder für manuelles Schleifen Schleiflösungen suchen, dann treffen Sie in unserem Onlineshop svh24.de auf eine riesige Auswahl vom Schweizer Hersteller und vielen anderen Premiummarken. Bei uns können Sie in aller Ruhe die unterschiedlichen Produkte der Markenhersteller am Computer oder auf Ihrem mobilen Gerät vergleichen. Sobald Sie sich für ein Produkt entschieden haben, können Sie es in den Warenkorb legen. Nach Abschluss Ihres Einkaufs liefern wir Ihre Auswahl an die von Ihnen genannte Lieferadresse.